Болести на лещата (H25-H28)

Основен Наранявания

Изключени: капсулна глаукома с фалшиви люспести лещи (H40.1)

Изключени: вродена катаракта (Q12.0)

Изключва:

 • малформации на вродени лещи (Q12.-)
 • механични усложнения, свързани с имплантирани лещи (T85.2)
 • псевдофакия (Z96.1)

В Русия Международната класификация на болестите на 10-тата ревизия (МКБ-10) беше приета като единен регулаторен документ, за да се отчете разпространението, причините за публичните повиквания до лечебните заведения от всички ведомства, причините за смъртта.

МКБ-10 е въведена в практиката на здравеопазването на територията на Руската федерация през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г. №170

Издаването на новата ревизия (МКБ-11) е планирано от СЗО през 2022 г.

МКБ-10. Класификация на очните заболявания

По-долу са представени кодовете на заболяванията на окото и придатъците (клепач, слъзна система, конюнктивата) съгласно международната класификация на болестите на 10-та ревизия (МКБ-10). Като правило, тази класификация се използва от офталмолози за кодиране на диагнозата в показанията (според проведеното лечение, в стандартите за медицинска помощ и др.).

H00-H59 БОЛЕСТИ ЗА ОЧИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТУРА

Изключва:

 • ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (E00-E90),
 • вродени аномалии, деформации и хромозомни аномалии (Q00-Q99),
 • някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99),
 • неоплазми (C00-D48), усложнения от бременност, раждане и следродилен период (O00-O99),
 • някои състояния, възникващи в перинаталния период (P00-P96),
 • симптоми, признаци и аномалии, установени при клинични и лабораторни проучвания, които не са класифицирани другаде (R00-R99),
 • наранявания, отравяния и някои други последствия от външни причини (S00-T98)

БОЛЕСТИ AGE, сълзи и уши (H00-H06)

H00 Gordeolum и Chalazion
H00.0 Gordeolum и други дълбоки възпаления на клепачите
H00.1 Chalazion
H01 Други възпаления на клепачите
H01.0 Блефарит
Изключени: Блефароконюнктивит (H10.5)
Н01.1 Неинфекциозен дерматоза на клепачите
Посочени са други възпаления на клепачите
H01.9 Възпаление на клепача, неуточнено
H02 Други болести на клепачите
Изключени: вродени аномалии на века (Q10.0-Q10.3)
H02.0 Ентропия и трихиаза на века
H02.1 Столетие Ектропион
H02.2 Lagophthalmos
Н02.3 Блефарохалаза
H02.4 Птоза на века
H02.5 Други заболявания, засягащи възрастта
Изключени: блефароспазъм (G24.5), кърлежи (психогенни) (F95.-)
- органичен (G25.6)
H02.6 Xanthelasma век
H02.7 Други дегенеративни заболявания на клепача и окото
H02.8 Други специфични заболявания на века
H02.9 Болест на века, неопределен
H03 * Възрастни лезии при болести, класифицирани другаде
H03.0 * Паразитни болести на века за болести, класифицирани в други позиции
H03.1 * Възрастни лезии при други инфекциозни болести, класифицирани другаде
H03.8 * Възрастни лезии при други болести, класифицирани другаде
H04 Заболявания на слъзния апарат
Изключени: вродени дефекти на слъзния апарат (Q10.4-Q10.6)
H04.0 Дакриаденит
H04.1 Други заболявания на слъзната жлеза
H04.2 Епифора
H04.3 Остро и неуточнено възпаление на слъзните канали
Изключени: Дакриоцистит при новородено (P39.1)
H04.4 Хронично възпаление на слъзните канали
H04.5 Стеноза и недостатъчност на слъзните канали
H04.6 Други промени в слъзните канали
H04.8 Други заболявания на слъзния апарат
H04.9 Болест на лакримален апарат, неуточнена
H05 Болести на орбитата
Изключени: вродени дефекти на орбитата (Q10.7)
H05.0 Остро възпаление на орбитата
H05.1 Хронични възпалителни заболявания на орбитата
H05.2 Екзофталмични състояния
H05.3 Деформация на орбитата
H05.4 Енофталмос
H05.5 Невъзстановено чуждо тяло, което отдавна е влязло в орбитата поради проникваща травма на орбитата
H05.8 Други болести на очни кухини
H05.9 Неопределена болест на окото
H06 * Лезии на слъзния апарат и орбита за болести, класифицирани в други рубрики
H06.0 * Лезии на слъзния апарат при болести, класифицирани другаде
H06.1 * Паразитни инвазии на орбитата при болести, класифицирани в други позиции
H06.2 * Екзофталмос в нарушение на функцията на щитовидната жлеза (E05.- +)
H06.3 * Други лезии на орбитата, при болести, класифицирани другаде

ВЗАИМОДЕЙНИ БОЛЕСТИ (H10-H13)

H10 конюнктивит
Изключен: кератоконюнктивит (H16.2)
H10.0 Муко-гнойни конюнктивити
H10.1 Остър атопичен конюнктивит
H10.2 Други остри конюнктивити
Н10.3 Остра конюнктивит, неуточнена
Изключен: офталмологичен неонатален NOS (P39.1)
H10.4 Хроничен конюнктивит
Н10.5 Блефароконюнктивит
H10.8 Други конюнктивити
Н10.9 Конюнктивит, неуточнен
Н11 Други конюнктивални заболявания
Изключен: кератоконюнктивит (H16.2)
H11.0 Pterygium
Изключени: псевдотести (H11.8)
H11.1 Конюктивна регенерация и отлагане
H11.2 Конюнктивални белези
H11.3 Конюнктивален кръвоизлив
H11.4 Други конюнктивални съдови заболявания и кисти
Н11.8 Други специфични конюнктивални заболявания
Н11.9 Конюнктивна болест, неуточнена
H13 * Конюктивни лезии при болести, класифицирани другаде
H13.0 * Инвазия на конюнктивалния филар (B74.- +)
H13.1 * Остър конюнктивит при болести, класифицирани другаде
H13.2 * Конюнктивит за болести, класифицирани другаде
H13.3 * Очен пемфигоид (L12.- +)
H13.8 * Други лезии на конюнктивата при болести, класифицирани другаде

Заболявания на склера, роговица, дъгова обвивка и цилиндрично тяло (H15-H22)

H15 Заболявания на склерата
H15.0 Склерит
H15.1 Еписклерит
Н15.8 Други склерални лезии
Изключено: дегенеративна късогледство (H44.2)
H15.9 Склерова болест, неуточнена
H16 Кератит
H16.0 Язва на роговицата
H16.1 Други повърхностни кератити без конюнктивит
H16.2 Кератоконюнктивит
H16.3 Интерстициален (стромален) и дълбок кератит
Н16.4 Неоваскуларизация на роговицата
H16.8 Други форми на кератит
H16.9 Неопределен кератит
H17 Белези и помътняване на роговицата
H17.0 Адхезивна левкемия
H17.1 Други помътнения на централната роговица
H17.8 Други белези и помътняване на роговицата
H17.9 Белези и помътняване на роговицата, неуточнени
H18 Други болести на роговицата
H18.0 Пигментация и отлагания в роговицата
Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило лезията, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX).
H18.1 Булозна кератопатия
H18.2 Други отоци на роговицата
H18.3 Промени в мембраните на роговицата
H18.4 Дегенерация на роговицата
Изключена: язва на болка (H16.0)
H18.5 Наследствена дистрофия на роговицата
H18.6 Keratoconus
H18.7 Други деформации на роговицата
Изключени: вродени малформации на роговицата (Q13.3-Q13.4)
Н18.8 Други уточнени болести на роговицата
Н18.9 Болест на роговицата, неопределен
H19 * Склерални и роговични лезии при болести, класифицирани другаде
H19.0 * Склерит и еписклерит при болести, класифицирани другаде
H19.1 * Кератит, причинен от вируса на херпес симплекс и кератоконюнктивит (B00.5 +)
H19.2 * Кератит и кератоконюнктивит в други инфекциозни и
паразитни болести, класифицирани другаде
H19.3 * Кератит и кератоконюнктивит при болести, класифицирани другаде
H19.8 * Други лезии на склерата и роговицата при болести, класифицирани другаде
H20 иридоциклит
H20.0 Остър и подостър иридоциклит
H20.1 Хроничен иридоциклит
H20.2 Иридоциклит, причинен от лещи
H20.8 Друг иридоциклит
Н20.9 Иридоциклит, неуточнен
H21 Други заболявания на ириса и цилиарното тяло
Изключен: симпатичен увеит (H44.1)
H21.0 Hyphema
Изключено: травматична хипома (S05.1)
H21.1 Други съдови заболявания на ириса и цилиарното тяло
H21.2 Дегенерация на ириса и цилиарното тяло
H21.3 Киста на ириса, цилиарното тяло и предната камера на окото
Изключена: киста на миотична зеница (H21.2)
H21.4
H21.5 Други типове сраствания и разкъсвания на ириса и цилиарното тяло
Изключени: Cortextopia (Q13.2)
H21.8 Други специфични заболявания на ириса и цилиарното тяло
H21.9 Неопределена болест на ириса и цилиарното тяло
H22 * Лезии на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде
H22.0 * Иридоциклит за инфекциозни болести, класифицирани в други позиции
H22.1 * Иридоциклит при болести, класифицирани другаде
H22.8 * Други лезии на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде

Кристални заболявания (H25-H28)

H25 Сенилна катаракта
Изключени: капсулна глаукома с фалшиви люспести лещи (H40.1)
H25.0 Първична сенилна катаракта
H25.1 Сенилна ядрена катаракта
Н25.2 Сенилна морганова катаракта
H25.8 Други сенилни катаракти
H25.9 Сенилна катаракта, неуточнена
H26 Други катаракти
Изключени: вродена катаракта (Q12.0)
H26.0 Детска, младежка и ленива катаракта
H26.1 Травматична катаракта
Ако е необходимо, идентифицирайте причината, като използвате допълнителен код на външни причини (клас XX).
H26.2 Усложнена катаракта
H26.3 Катаракта, предизвикана от наркотици
Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило лезията, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX).
H26.4 Вторичен катаракт
H26.8 Други уточнени катаракти
Н26.9 Катаракта, неуточнена
H27 Други заболявания на лещата
Изключени са: вродени малформации на лещата (Q12.-), механични усложнения, свързани с имплантираната леща (T85.2)
псевдофакия (Z96.1)
H27.0 Aphakia
H27.1 Дислокация на лещата
Н27.8 Други посочени заболявания на лещата
Н27.9 Неопределена болест на лещата
H28 * Катаракта и други лезии на лещата при болести, класифицирани другаде
H28.0 * Диабетна катаракта (E10-E14 + с общ четвърти знак.3)
H28.1 * Катаракта за други заболявания на ендокринната система, хранителни разстройства и метаболитни нарушения, класифицирани в други рубрики
H28.2 * Катаракта за други болести, класифицирани другаде
H28.8 * Други лезии на лещата при болести, класифицирани другаде

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВАСКУЛАРНАТА КОЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (H30-H36)

H30 Хориоретинално възпаление
H30.0 Фокално хориоретинално възпаление
Н30.1 Разпространено хориоретинално възпаление
Изключена: ексудативна ретинопатия (H35.0)
H30.2 Заден цикъл
H30.8 Други хориоретинални възпаления
H30.9 Хориоретинално възпаление, неуточнено
H31 Други заболявания на хороидеята
H31.0 Хориоретинални белези
H31.1 Дегенерация на хороидеята
Изключени: ангиоидни ленти (H35.3)
H31.2 Наследствена дистрофия на хороидеята
Изключена орнитинемия (E72.4)
H31.3 Кръвоизлив и разкъсване на хороидеята
H31.4 Чороидна откъсване
H31.8 Други специфични заболявания на хороидеята
H31.9 заболяване на хороидеята, неуточнено
H32 * Хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде
H32.0 * Хориоретинално възпаление при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани в други позиции
H32.8 * Други хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде
H33 Отлепване на ретината и сълзи
Изключено: откъсване на пигментния епител на ретината (H35.7)
H33.0 Отлепване на ретината с разкъсване на ретината
H33.1 Ретиношизис и ретинални кисти
Изключено: вродена ретиноза (Q14.1), дегенерация на микроцистична ретинация (H35.4)
H33.2 Серозно отделяне на ретината
Изключено: централна серозна хориоретинопатия (H35.7)
H33.3 Разкъсвания на ретината без отлепване на ретината
Изключено: периферна дегенерация на ретината без руптура (H35.4), хориоретинални белези след операция за отлепване на ретината (H59.8)
H33.4 Тракционно отделяне на ретината
H33.5 Други форми на отлепване на ретината
Н34 Серумна съдова оклузия
Изключено: преходна слепота (G45.3)
H34.0 Преходна артериална оклузия на ретината
H34.1 Централна ретинална артериална оклузия
H34.2 Други запушвания на ретината
Н34.8 Други резинални васкуларни оклузии
H34.9 Оклюзия на ретината на съдовете, неуточнена
H35 Други заболявания на ретината
H35.0 Предварителна ретинопатия и ретинални съдови промени
H35.1 Преретинопатия
Н35.2 Друга пролиферативна ретинопатия
Изключени: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (H33.4)
H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило лезията, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX).
H35.4 Периферна дегенерация на ретината
Изключено: разкъсване на ретината (H33.3)
H35.5 Наследствена ретинална дистрофия
H35.6 Кръвоизлив в ретината
H35.7 Разцепване на слоевете на ретината
H35.8 Други специфични нарушения на ретината
H35.9 Болест на ретината, неуточнен
H36 * Лезии на ретината при болести, класифицирани другаде
H36.0 * Диабетна ретинопатия (E10-E14 + с общ четвърти знак.3)
Други нарушения на ретината при болести, класифицирани другаде

GLAUCOMA (H40-H42)

Ако е необходимо, идентифицирайте причината за вторичната глаукома, като използвате допълнителен код.

Н40 Глаукома
Изключени: абсолютна глаукома (H44.5), родова глаукома (Q15.0), травматична глаукома поради раждане (P15.3)
H40.0 Подозрение за глаукома
H40.1 Първична откритоъгълна глаукома
H40.2 Първична глаукома за затваряне на ъгъла
H40.3 Глаукома вторична посттравматична
H40.4 Глаукома вторична поради възпалително заболяване на очите
H40.5 Глаукома вторична поради други очни заболявания
H40.6 Вторична глаукома, причинена от медикаменти
Н40.8 Друга глаукома
Н40.9 Глаукома, неуточнена
H42 * Глаукома при болести, класифицирани другаде
H42.0 * Глаукома при ендокринни, хранителни и метаболитни нарушения
H42.8 * Глаукома при други болести, класифицирани другаде

БОЛЕСТИ НА СТЪКЛЕНОТО ТЯЛО И ОКОТО ЯБЪЛКА (H43-H45)

H43 Стъклени нарушения
H43.0 пролапс на стъкловидното тяло (пролапс)
Изключено: синдром на стъкловидното тяло след операция на катаракта (H59.0)
H43.1 Стъклен хумор
H43.2 Кристални отлагания в стъкловидното тяло
H43.3 Други помътняване на стъкловидното тяло
H43.8 Други заболявания на стъкловидното тяло
Изключени: пролиферативна витреоретинопатия с отлепване на ретината (H33.4)
H43.9 Болест на стъкловидното тяло, неуточнена
H44 Болести на очната ябълка
Включени: нарушения, засягащи множество структури на очите
H44.0 Гнойни ендофталмити
H44.1 Други ендофталмити
H44.2 Дегенеративна миопия
H44.3 Други дегенеративни заболявания на очната ябълка
H44.4 Хипотония на очите
H44.5 Дегенеративни състояния на очната ябълка
H44.6 Неизтрито (дълго в очите) магнитно чуждо тяло
H44.7 Неизтрито (дълго в очите) немагнитно чуждо тяло
H44.8 Други заболявания на очната ябълка
H44.9 Болест на очите, неуточнен
H45 * Заболявания на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде
H45.0 * Стъклен кръвоизлив при болести, класифицирани другаде
H45.1 * Ендофталмит при болести, класифицирани другаде
H45.8 * Други нарушения на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде

БОЛЕСТИ НА ВИЗУАЛНАТА НЕРВА И ВИЗУАЛНИЯТ ТРАКТ (H46-H48)

Н46 Оптичен неврит
Изключена: исхемична невропатия на зрителния нерв (H47.0), невромиелит на зрителния нерв [болест на Девич] (G36.0)
H47 Други заболявания на зрителния [2] нерв и зрителни пътища
H47.0 Заболявания на зрителния нерв, некласифицирани другаде
H47.1 Разстройство на главата на зрителния нерв, неуточнено
H47.2 Атрофия на оптичния нерв
H47.3 Други нарушения на оптичния нерв
H47.4 Увреждания на зрителната хиазъм
H47.5 Лезии на други части на зрителните пътища
H47.6 Лезии на зрителната кортикална област
H47.7 Неопределени болести на оптичните пътища
H48 * Лезии на зрителния [2] нерв и на зрителните пътища при болести, класифицирани другаде
H48.0 * Атрофия на оптичния нерв при болести, класифицирани другаде
Н48.1 * Ретробулбарен неврит при болести, класифицирани другаде
H48.8 * Други лезии на зрителния нерв и на зрителните пътища при болести, класифицирани другаде

Мускулни заболявания на очите, нарушаване на общото движение на очите, съпътстващи и пречупвания (H49-H52)

Изключени: нистагъм и други неволни движения на очите (H55)

H49 Паралитичен страбизъм
Изключен: офталмоплегия:
- вътрешен (H52.5)
- интрануклеарно (H51.2)
- наднуклеарно прогресивно (G23.1)
H49.0 Парализа на третия [околомотор] нерв
H49.1 Парализа на четвъртия [блоков] нерв
H49.2 Парализа на 6-ия [отвличащ] нерв
H49.3 Пълна (външна) офталмоплегия
H49.4 Прогресивна външна офталмоплегия
H49.8 Друг паралитичен страбизъм
H49.9 Паралитичен страбизъм, неуточнен
H50 Други форми на страбизъм
H50.0 Сближаване с приятелски скърцане
H50.1 Различни приятелски страбизъм
H50.2 Вертикално присвити
H50.3 Интермитентна хетеротропия
Н50.4 Друга и неуточнена хетеротропия
H50.5 Хетерофория
H50.6 Механичен страбизъм
H50.8 Друг посочен страбизъм
Н50.9 страбизъм, неопределен
H51 Други нарушения на приятелското движение на очите
Н51.0 Очна парализа
H51.1 Липса на конвергенция [конвергенцията е недостатъчна и прекомерна]
H51.2 Интрануклеарна офталмоплегия
H51.8 Други специфични нарушения на приятелското движение на очите
H51.9 Нарушаване на движението на доброто око, неуточнено
H52 Нарушения на пречупване и настаняване
H52.0 Хиперопия
Н52.1 Миопия
Изключени: злокачествена късогледство (H44.2)
H52.2 Астигматизъм
H52.3 Анизометропия и анисеикония
Н52.4 Пресбиопия
H52.5 Нарушения на настаняването
H52.6 Други рефракционни нарушения
Н52.7 Нарушаване на пречупване, неуточнено

Визуални разстройства и слепи (H53-H54)

H53 Зрително увреждане
H53.0 Амблиопия, дължаща се на анопия
H53.1 Субективни зрителни нарушения
Изключени: зрителни халюцинации (R44.1)
Н53.2 Диплопия
H53.3 Други нарушения на бинокулярното зрение
H53.4 Дефекти на зрителното поле
H53.5 Аномалии на цветното зрение
Изтрита: ежедневна слепота (H53.1)
H53.6 Нощна слепота
Изключено: поради липса на витамин А (Е50.5)
H53.8 Други нарушения на зрението
H53.9 Зрително нарушение, неуточнено
H54 Слепота и слабо зрение
Изключено: преходна слепота (G45.3)
H54.0 Слепота на двете очи
H54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото око
H54.2 Намалено зрение в двете очи
H54.3 Неограничена загуба на зрение в двете очи
H54.4 Слепота на едното око
H54.5 Слабо зрение на едното око
H54.6 Несигурна загуба на зрение на едното око
H54.7 Неопределена загуба на зрение

ДРУГИ ОЧНИ БОЛЕСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТИ (H55-H59)

Н55 Нистагъм и други неволни движения на очите.
H57 Други заболявания на окото и придатъците
H57.0 Аномалии на зъбната функция
H57.1 Болка в очите
H57.8 Други неуточнени заболявания на окото и придатъците
H57.9 Нарушение на окото и придатъка, неуточнено
H58 * Други увреждания на окото и неговия придатък в случай на заболяване
класифицирани в други позиции
H58.0 * Аномалии на зенитната функция при болести, класифицирани другаде
H58.1 * Зрително увреждане при болести, класифицирани другаде
H58.8 * Други нарушения на окото и придатъците при болести, класифицирани другаде
H59 Увреждане на очите и придатъците след медицински процедури
Изключено: механично усложнение от:
- вътреочна леща (T85.2)
- други очни протези, импланти и трансплантации (T85.3)
псевдофакия (Z96.1)
H59.0 Синдром на стъкловидното тяло след операция на катаракта
H59.8 Други лезии на очите и придатъците след медицински процедури
H59.9 Увреждане на окото и неговите приставки след медицински процедури, неуточнено

Какво е артифакия очи, дали и как да се лекува

Artifakia eye е състояние, при което изкуствената леща присъства в органа на видимост. Съответно самото око се нарича артифакичен. Този метод на корекция е избран при лечението на някои заболявания, които трябва да бъдат коригирани и лекувани с използване на вътреочни лещи.

Какво е това?

Артифакията на окото е състояние на органа на зрението, в което е поставена изкуствена леща поради показанията. Този вид корекция се счита за по-приемлив от корекцията на очилата, тъй като на физиологично ниво той елиминира зависимостта на пациента от очила, без да стеснява зрителното поле, както се случва с подвижен аксесоар за зрение.

Artifakia не дава периферна скотома, тъмни петна, изкривяване на обекти. Изображението се формира в областта на ретината, ако се използва ВОЛ, и в нормален размер. В момента са разработени много проекти, при които изкуствените лещи коригират различни отклонения в зрението, включително глаукома и катаракта. Но защо има ангиопатия на ретината при детето и какво може да се направи с такова заболяване е посочено в статията по референция.

При някаква патология, ако те се пуснат и достигнат до пълно замъгляване на естествената, местна леща, тогава се появява слепота. Това състояние не може да бъде коригирано от ВОЛ.

И това е това, което визометрията е и как тя е дешифрирана, тази информация ще помогне да се разбере.

Като цяло, в момента има три вида лещи (но каква трябва да бъде рехабилитацията след операция на катаракта, подмяна на лещата на окото може да се види в тази статия). Те съответно имат различен дизайн, принципи на закрепване:

 1. Предна камера IOL. Те се намират в предната камера с опора в ъгъла. Този тип лещи трябва да са в контакт с онези области, които са най-чувствителни - т.е. с ириса и роговицата. Тези лещи имат значителен недостатък - те провокират проявлението на синехии в ъгъла на зоната на местоположението. Всъщност в момента те се използват доста рядко.
 2. Зъбна IOL. Те се наричат ​​още и зъбни, ирисови клипове-лещи, ICL. Те се поставят в зеницата на принципа на клипсите. Елементът се държи за сметка на задния и предния хаптичен, т.е. поддържащи елементи. Първият подобен обектив е създаден от нашите учени - Федоров и Захаров. Техните лещи се използват още през 60-те години на миналия век, когато интракапсуларната екстракция се счита за най-добрия начин за елиминиране на катаракта. Основният недостатък на такава леща (и тук е най-доброто решение за контактни лещи и какъв вид обратна връзка има, помага да се разбере информацията на връзката) - възможността за разместване на поддържащия елемент или дори на цялата изкуствена леща. Но какви капки за разширяване на учениците се използват на първо място, това е посочено тук.
 3. Задна камера или ZKL. Те се поставят директно в торбата на обектива само след пълното му отстраняване или поне върху сърцевината му. Елиминиран от екстракапсулна екстракция и кортикални маси. Този тип ВОЛ заема мястото на отдалечената част на този отдел, живеейки в естествената анатомично правилна структура на оптичната система на окото. Този тип обектив помага да се осигури на човека най-високо качество на изображението. Задната камера е по-добре от другите видове лещи, укрепени в областта на поставянето и създават условия за създаване на силна бариера между предната и задната част на окото. Този тип лещи помага да се предотврати развитието на патологии като отлепване на ретината, глаукома и т.н. ZKL има контакт само с капсулата, където се намира естествената леща. Няма съдове или нервни окончания и следователно възпалението по принцип не може да се развие. Ето защо този вид продукт се счита за най-оптимален по отношение на качеството и безопасността на употреба. Съответно, най-често се използва при очна хирургия. Но как тази операция за замяна на лещата на окото и колко е ефективна е посочена в тази статия.

Artifakia eye включва използването на някой от следните продукти за корекция на зрението хирургично. Най-често използваните за ВОЛ материали са най-хипоалергенните твърди - полиметилметакрилат, левкосапфир и др., Както и меки аналози от силикон, хидрогел, силиконов хидрогел, колагенов съполимер, полиуретанов метакрилат и т.н.

Извършване на продукти от мултифокален тип или цилиндрични:

 • Мултифокал помага за коригиране на миопия, хиперопия или за премахване на ефекта на катаракта.
 • Цилиндрични или торични ИОЛ се използват за коригиране на астигматизма.

Понякога е необходимо да се въведат две вътреочни лещи в едното око. Това се прави, ако оптиката на парното око не може да се комбинира с оптиката на артефактното око. Ето защо може да се реши да се въведе друг обектив в района, за да се коригира настоящата ситуация. Подходящо, съответно, е друга леща, която има степен на корекция с липсващ диоптър. Но какви лещи за очила с астигматизъм трябва да се използват, описани подробно тук.

За да обобщим, артифакията на очите е метод за корекция на зрението, при който една или повече ВОЛ се използват за коригиране на зрението и премахване на патологиите, които не могат да бъдат излекувани с други средства.

ВОЛ са биосъвместими елементи, които като правило нямат последствия след въвеждането им в желаната област. Този тип лещи се въвеждат в окото чрез микроразрез, ако продуктът е изработен от мек материал или чрез по-голям разрез, ако се използва твърд материал. Този фактор се определя от лекаря, който е взел Вашите лещи. Операцията изисква предварително отстраняване на засегнатата леща или част от нея. Колкото по-скоро се извърши процедурата, толкова по-малко ще бъдат последствията за пациента. Но какви контактни лещи трябва да изберат и как да изберат правилното, помагат да се разбере тази информация.

На видео - как работи окото

Код за ICB 10

Кодът на ICD за това състояние отсъства, тъй като артефакия не е патологично състояние или заболяване, а по-скоро се отнася до периода на възстановяване. Съответно, ако операцията е била успешна и не са възникнали усложнения, тогава кодът ICD 10 не е определен. Но в някои случаи кодирането е предвидено в следните патологии:

Как да живееш с него, какво да правиш

Всъщност, ако няма усложнения, няма такава употреба. Но има моменти, когато IOL е било неправилно инсталирано или неправилно избрано. В такива случаи трябва да отидете на лекар за съвет и да потърсите начини за решаване на проблема.

Вторият възможен нюанс е, че зрението може постепенно да се влоши, например зрението се развива през мъглата. Това може да показва образуването на филм от специфичен протеин. Този тип дефект изисква почистване и използване на специални лекарства, които помагат за предотвратяване и елиминиране на такива отлагания на повърхността.

Интересно по темата! Подробни инструкции за употреба капки Taufon: на кого и в какви случаи предписват, показания, активно активно вещество.

В много отношения, artifakia око, като състояние на пълно излекуване патология, зависи от това какъв вид лещи са използвани, качеството на материалите, както и опита на лекаря въвеждането на този продукт. По-добре е да се обърнете към специализирани частни клиники, оборудвани с подходящи устройства, които позволяват извършването на очна хирургия с минимално инвазивни техники, например чрез лазер.

Код за незряла катаракта mkb 10 - All About Eye Problems

Какво е катаракта?

Катаракта - частично или пълно замъгляване на веществото или капсулата на лещата, което води до намаляване на зрителната острота до почти пълна загуба. Честота • Старомодни катаракти представляват повече от 90% от всички случаи • 52-62 години - 5% от хората • 75-85 години - 46% имат значително намаляване на зрителната острота (0.6 и по-малко) • 92% могат да открият началните етапи на катаракта.

Честота: 320,8 на 100 000 души през 2001 година

Рискови фактори • Възраст над 50 години • Наличие на диабет, хипопаратиреоидизъм, увеит, системни заболявания на съединителната тъкан • Травма на леща • История на отстраняване на катаракта (вторичен катаракта).

Очна катаракта е заболяване, което се характеризира с пълно или частично помътняване на лещата на окото или капсулата му. Патологията е съпроводена от намаляване на зрението или загуба.

Въпреки че катаракта се среща най-често при възрастни, над 50 години, това заболяване е типично за всяка възраст. Има няколко вида катаракти. Те включват травматични, вродени, усложнени и радиационни катаракти.

Според световната статистика има около 17 000 000 души в света на катаракта. Повечето от тях са на възраст над 60 години. На 75-годишна възраст 26% от мъжете и 46% от жените имат катаракта. А сред тези, чиято възраст е преминала за 80, нивото на заболяване на катаракта достига 90%.

Развитието на катаракта може да се забави, но колкото по-възрастен е човек, толкова по-вероятно е да се открие тази патология на зрението.

Причини за възникване на катаракта

Класификация по етиология

Класификация по степен на прогресия • Стационарна (най-често вродена, помътняване не се променя с времето) • Прогресивна (почти винаги придобита, помътняване на лещата се увеличава с времето).

• Общи симптоми •• Безболезнено прогресивно намаляване на зрителната острота •• Покрив пред очите, изкривяване на формата на обектите • Офталмологично изследване разкрива помътняване на лещата с различна тежест и локализация.

Artifakiya Код Според Mkb-10

Катаракта е заболяване, характеризиращо се с различна степен на персистиращо помътняване на веществото и / или капсули на лещите, които са придружени от прогресивно намаляване на зрителната острота на човека.

Класификация на видовете катаракта съгласно МКБ-10

H25 Стара катаракта.

H25.0 Стара катаракта.

H25.1 Старилна ядрена катаракта.

H25.2 Старилна катаракта моргуева.

H25.8 Стари катаракти Други.

H25.9 Катаракта на старост, неуточнена.

H26 Други катаракти.

H26.0 Деца, младежи и предносители на катаракта.

H26.1 Травматична катаракта.

H26.2 Катаракта е сложна.

H26.3 Катаракта, причинена от лекарства.

H26.4 Катаракта вторична.

H26.8 Друга определена катаракта.

Н26.9 Катаракта, неуточнена.

H28 Катаракта и други лезии на лещата при болести, класифицирани в други позиции.

H28.0 Диабетна катаракта.

H28.1 Катаракта с други заболявания на ендокринната система, метаболитни нарушения, хранителни разстройства, които са класифицирани в други категории.

H28.2 Катаракта за други болести, класифицирани в други заглавия.

Обобщен анализ на глобално наличните данни за слепотата показва, че болестта е особено често срещана причина за предотвратима слепота в икономически развитите и развиващите се страни. Според СЗО днес в света са регистрирани 20 милиона.

заслепен поради катаракта и е необходимо да се изпълнят около 3 хиляди. операции за добив на всеки милион души годишно. В Руската федерация преобладаването на катаракти по критерия за договаряне може да бъде 1201.5 случая на 100 хиляди от изследваното население.

Тази патология с различна тежест се открива при 60-90% от хората на възраст 60 години.

Пациентите с катаракти съставляват около една трета от хоспитализираните в специализирани очни болници. Тези пациенти представляват до 35-40% от всички операции, извършвани от офталмологични хирурзи.

До средата на 90-те години броят на операциите по извличане на катаракта на 1000 души е бил: в САЩ - 5.4; във Великобритания - 4.5. Наличните статистически данни за Русия са много променливи, в зависимост от региона.

Например в област Самара този показател е 1,75.

В нозологичния профил на първичната инвалидност поради очни заболявания, хората с катаракта заемат 3-то място (18,9%), на второ място само при пациенти с нараняване на очите (22,8%) и пациенти с глаукома (21,6%).

В същото време 95% от случаите на екстракция на катаракта са успешни. Тази операция обикновено се смята за една от най-безопасните и ефективни сред интервенциите на очната ябълка.

Дясното око на артефакия. Първоначална катаракта Руска артифакия 10 бр. Международна класификация на болестите ICD -10. Електронна версия. Кодът на ICD е 10. N 52.4. Признаци и критерии за диагноза: пресбиопия - пресбиопия. Разработено поради прогресивна загуба.

Н26. 1 Травматична катаракта. Ако е необходимо, идентифицирайте причината, като използвате допълнителен код на външни причини (клас XX). Н26. 2 Усложнена катаракта. Катаракта за хроничен иридоциклит Вторичен катаракт за очни заболявания Глаукомни петна (субкапсуларни). Н26.

3 Катаракта, причинена от наркотици. Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило лезията, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX). Н26. 4 Вторична катаракта. Вторичен катаракт Semmering Ring. Н26. 8 Друга посочена катаракта.

Н26. 9 Катаракта, неуточнена.

Забележка. Всички неоплазми (функционално активни и неактивни) са включени в клас II.

Съответните кодове в този клас (например E05.8, E07.

0, E16-E31, E34. -) ако е необходимо, могат да бъдат използвани като допълнителни кодове за идентифициране на функционално активни неоплазми и ектопична ендокринна тъкан, както и хиперфункция и хипофункция на ендокринните жлези, свързани с неоплазми и други нарушения, класифицирани в други позиции.

Изключени са: усложнения от бременност, раждане и следродилен период (O00-O99) симптоми, признаци и отклонения от нормата, идентифицирани в клинични и лабораторни проучвания, които не са класифицирани другаде (R00-R99), преходни ендокринни и метаболитни нарушения, специфични за плода. и новородено (Р70-Р74)

E00-E07 Заболявания на щитовидната жлеза

E10-E14 Диабет

E15-E16 Други нарушения на регулацията на глюкозата и вътрешната секреция на панкреаса

E20-E35 Нарушения на други жлези с вътрешна секреция

E40-E46 Прекъсване на захранването

E50-E64 Други видове недохранване

E65-E68 Затлъстяването и другото излишно хранене

E70-E90 Метаболитни нарушения

E35 Нарушения на ендокринните жлези при болести, класифицирани другаде

E90 Нарушения на храненето и метаболитни нарушения при заболявания, класифицирани в други рубрики

E10-E14 Захар на диабета

Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило диабета, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX).

 • Diabericheskaya:
 • . кома с кетоацидоза (кетоацидоза) или без нея
 • . хипермолярна кома
 • . хипогликемична кома
 • Хипергликемична кома NOS

  Artifakia код за ICB 10

  Какво е тортиколис при дете и как да го лекуваме?

  “Инфантилен” тортиколис (ICD-10 код - M43.6) е обща аномалия, характеризираща се с патологичен наклон на врата (главно от дясната страна). Лесно е да забележите болестта - просто погледнете как детето ви държи главата си.

  Ако бебето го държи „настрани” през повечето време, се забелязва диспропорция на мускулите на лицето и раменния пояс, а при изправяне на шията има дискомфорт - това е тревожен знак за тортиколис за новороденото.

  Ако не се наблюдават промени в шията и гърба, но детето обича да държи главата си под ъгъл - причината е мускулен тонус.

  Причини за поява на тортиколис при новородени

  Според лекарите, основната причина за тортиколис при бебетата е деформацията на меките тъкани, костите или нервите на цервикалната колона. И въпреки че ортопедичните асоциации заявяват, че причините за тортиколиса не са точно известни, се изтъкват следните хипотези:

  • Промени в структурата на един или повече шийни прешлени.

  В този случай, както при кифоза, прешлените приемат формата на клиновидни, с отклонение от едната страна.

  Поради това, шията приема злонамерена позиция, която мускулната памет „помни“;

 • Ненормално развитие / атрофия на стерилно-клетъчните мускули. Обикновено те трябва да се развиват равномерно, симетрично, но когато човек е болен, човек е хипертрофиран по отношение на втория;
 • Причините за придобития (неестествен) тортиколис могат да бъдат различни наранявания, миалгия (възпалителни огнища на болка), инфекциозен миозит, гризелова болест и др.
 • Повече подробности за причините - вижте видеоклипа:

  Рискови групи

  Абсолютно всички бебета съставляват риска от тортиколис, а дете от 3-месечна възраст може да има дефект. Независимо дали детето е родено по естествен път или с интервенция от цезарово сечение. Това е болест, от която никой не може да бъде застрахован.

  Педиатрите препоръчват да се обръща внимание на децата, родени с представяне на седалището. Тъй като акушер-гинекологът полага усилия по време на раждането, докато изважда бебето, е възможно разтягане или дори разкъсване на мускулите на врата.

  Първата седмица болестта минава незабелязано. Само на втора или трета може да се види дали бебето е било нарушено от тортиколис. Ако родителите се страхуват, че детето им е „горещо предавано“, те имат право да поискат от лекаря допълнителен преглед по време на патронажа (домашни грижи за бременни жени и новородени).

  Видове тортиколис

  Медицинската класификация на тортиколис включва такива видове, форми и причини:

  1. Вродена тортиколис (приспособяване) при новородени:
   • Мускулни (миогенни) тортиколис - промени в структурата и функцията на стерилно-клетъчния мускул;
   • Костният тортиколис е малформация на шийните ребра и прешлени. Той включва синдром на Klippelya-Feil (възпаление и заседнал врат, дължащ се на снаждане в прешлените);
   • Кожен (дерматодемогенен) тортиколис - лоша еластичност на кожата, наличие на анормални цикатрични структури.
  2. Придобит тортиколис (позиционен) при новородени:
   • Мускулна, рефлексна тортиколис - дистрофия и възпалителни процеси в мускулите;
   • Костен тортиколис - предизвикан от туберкулозна лезия, остеомиелит;
   • Неврогенни тортиколис - проблеми с инервацията (снабдяването) на мускулите. Например, парализа;
   • Кожен тортиколис - получен поради неправилно образуване на белег след изгаряния, домашни наранявания.

  Това са най-често срещаните сортове.

  Някои от тях са излекувани с консервативни методи, други - с по-специфични.

  Определя формата на тортиколис и предписва курс на физиотерапия изключително от лекуващия лекар.

  Симптоми на тортиколис при кърмачета

  Както беше споменато по-рано, не е трудно да се определи болестта "на око", но точна диагноза може да се направи от педиатър или ортопед. Вече за 2-3 седмици инспектиране и палпиране на задната част на шията, можете да почувствате, че мускулите са се разтеглили. Детето започва да се мръщи, първо се чувства дискомфорт, не може да изправи шията.

  Ако не се консултирате с лекар, тортиколис води до остри последствия:

  • "Развитие" на асиметрията в лицето;
  • Горната част на ръката, на която е окачена главата, ще стане по-висока от противоположната (исхемична мускулна некроза);
  • Нарушения в структурата на гръбначния стълб, водещи до кифоза и цервикална сколиоза;
  • Поради напрежението в мастоидния процес, което се простира от тила, горната и долната челюсти може да не работят правилно.

  Как да определим тортиколиса на бебето?

  За да постави диагноза, лекарят извършва два вида прегледи: физически и рентгенови. В първия случай той проверява врата му за наличие на мускулен печат и след това се опитва да оправя главата си внимателно.

  Ако детето плаче или крещи от болка по време на този процес, това означава, че стерилно-камъновидният мускул е скъсен.

  Най-накрая лекарят взема рентгенови лъчи. Той помага да се изследва текущото състояние на шийните прешлени, да се установи причината и вида на тяхната деформация. В допълнение, лекарят може да потвърди или да отрече наличието на заплитания в прешлените, което води до различно развитие на заболяването.

  Как да поправя?

  Процедурата за лечение на тортиколис при кърмачета и нейните видове варира от "тихо" до "екстремно". Задължително назначен от квалифициран специалист.

  За лечение на ставите нашите читатели успешно използват SustaLife. Виждайки популярността на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание.
  Прочетете повече тук...

  Препоръчва се лечението да започне веднага след назначението, за да се избегне прогресирането на заболяването.

  Ако шийните прешлени не са деформирани, трябва да се обърне внимание на консервативното лечение, което се състои главно от:

  • Лекият масаж на шията и гърдите на бебето в комбинация със затопляне или електрофореза забавя развитието на тортиколис, докато се лекува;
  • Специални гимнастически упражнения за завъртане на главата надясно и наляво. Те са добре подсилени и разтягат засегнатата мускулна група;
   Комплексни упражнения, вижте видеото:

 • Меки яки (надуваеми или облицовани с памучно-марлеви материали), които допринасят за фиксиране на главата върху равна ос, се считат за ефективни.
 • Необходимо е също така правилно да се постави детето в яслите и да се държи на ръка.
 • Всеки случай е индивидуален, затова се консултирайте със своя специалист.

  От личен опит виждам, че дълъг курс на терапевтичен масаж е много ефективен метод за премахване на болестта, без да се прибягва до "тежка артилерия".

  Въпреки това, за това трябва да се намери пациент майстор остеопат, който знае тортиколис като гърба на ръката си, и сега те са в голямо търсене!
  В случай на неефективно консервативно лечение се предписва операция. Хирургичната намеса се състои в свързване на „лапите” на стерноклеидомастоидния мускул в областта на прилепването им към ключицата, както и в пресечната точка на повърхностната цервикална фасция. Друг вид хирургическа намеса е изкуствено удължаване на стерилно-камъновидния мускул с използването на материали от биосинтетичния род.

  Профилактика на тортиколис при кърмачета

  Профилактиката на заболяването е насочена към предотвратяване на нейното появяване или рецидив. Остеопатите и педиатрите съветват да се обърне внимание на такива моменти, за да се запази здравето на бебето:

  • Регулиране на физическата активност, когато бебето стои, предпазна мрежа;
  • Редуване на положението на детето в ръцете по време на кърмене;
  • Осигуряване на детето да почива след като е лежало будно на стомаха. Той помага за отпускане и укрепване на мускулите на гърба (така нареченото "позициониране");
  • "Принуждавайки" детето да държи главата си на "дясната" страна. Привлечете вниманието му с играчки и жестове, поставете го на "дясната" страна, със собствените си ръце изправете главата си;
  • Спите на твърда повърхност на гърба. В този случай се препоръчва да се постави надуваема възглавница под страната, която детето „предпочита”, за да се сведе до минимум натоварването и пристрастяването. При лечение на тортиколис, ортопедични яки и възглавници за новородени няма да се намесват.

  Между другото, за бъдещите родители има един интересен жизнен хака от израелски лекари: направете всяка страна на бебешкото ясли ярка и изразителна.

  Така че детето постоянно ще гледа тук и там. Мускулите няма да бъдат „отегчени“ в постоянна позиция, а напротив, ще бъдат оформени по същия начин и правилно.

  Освен това поставете леглото в центъра на стаята, така че вниманието на детето да обхваща цялата среда.

  Какво ще се случи, ако не участвате в лечението на тортиколис при новородени и кърмачета?

  Диагностицирането на тортиколис изисква светкавично и решително действие веднага след потвърждението. Колкото по-възрастно е бебето, толкова по-трудно е да се лекува. И както знаете, игнорирането на проблемите с тортиколите може да доведе до непоправими последици.
  Първо, хода на патологията носи със себе си промени във външния вид: диспропорция в лицето и раменете, изкривяване на гръбначния стълб, възможността за страбизъм и издатина на челюстта. Не се изключва вероятността от поява на неврологични проблеми.

  Липсата на лечение е еквивалентна на нарушеното мозъчно снабдяване, което води до нарушения на вегетативно-съдовата система (например, цервикална (спастична тортиколис) дистония), мигрена, хипоксия (кислородно гладуване) и др.

  Промените в структурата на черепа и мускулите могат да причинят проблеми със слуха и зрението, но от „засегнатата” страна.

  Не забравяйте, че само вие, родителите, определяте щастливото бъдеще на вашето дете. Както казва древната гръцка медицинска поговорка: „Ключът към успешното възстановяване е лечението, което се извършва навреме”.
  Бъдете бдителни и щастливи!

  Вторичен код на катаракта mkb

  Катаракти - кодове ICD-10

  Катаракта е заболяване, характеризиращо се с различна степен на персистиращо помътняване на веществото и / или капсули на лещите, които са придружени от прогресивно намаляване на зрителната острота на човека.

  Класификация на видовете катаракта съгласно МКБ-10

  H25 Стара катаракта.

  H25.0 Стара катаракта.

  H25.1 Старилна ядрена катаракта.

  H25.2 Старилна катаракта моргуева.

  H25.8 Стари катаракти Други.

  H25.9 Катаракта на старост, неуточнена.

  H26 Други катаракти.

  H26.0 Деца, младежи и предносители на катаракта.

  H26.1 Травматична катаракта.

  H26.2 Катаракта е сложна.

  H26.3 Катаракта, причинена от лекарства.

  H26.4 Катаракта вторична.

  H26.8 Друга определена катаракта.

  Н26.9 Катаракта, неуточнена.

  H28 Катаракта и други лезии на лещата при болести, класифицирани в други позиции.

  H28.0 Диабетна катаракта.

  H28.1 Катаракта с други заболявания на ендокринната система, метаболитни нарушения, хранителни разстройства, които са класифицирани в други категории.

  H28.2 Катаракта за други болести, класифицирани в други заглавия.

  Обобщен анализ на глобално наличните данни за слепотата показва, че болестта е особено често срещана причина за предотвратима слепота в икономически развитите и развиващите се страни. Според СЗО в света днес са регистрирани 20 милиона души, които са слепи поради катаракта, а около 3 хиляди души трябва да бъдат направени. операции за добив на всеки милион души годишно. В Руската федерация преобладаването на катаракти по критерия за договаряне може да бъде 1201.5 случая на 100 хиляди от изследваното население. Тази патология с различна тежест се открива при 60-90% от хората на възраст 60 години.

  Пациентите с катаракти съставляват около една трета от хоспитализираните в специализирани очни болници. Тези пациенти представляват до 35-40% от всички операции, извършвани от офталмологични хирурзи. До средата на 90-те години броят на операциите по извличане на катаракта на 1000 души е бил: в САЩ - 5.4; във Великобритания - 4.5. Наличните статистически данни за Русия са много променливи, в зависимост от региона. Например в област Самара този показател е 1,75.

  В нозологичния профил на първичната инвалидност поради очни заболявания, хората с катаракта заемат 3-то място (18,9%), на второ място само при пациенти с нараняване на очите (22,8%) и пациенти с глаукома (21,6%).

  В същото време 95% от случаите на екстракция на катаракта са успешни. Тази операция обикновено се смята за една от най-безопасните и ефективни сред интервенциите на очната ябълка.

  Клинична класификация

  Поради невъзможността да се открият причините за помътняване на лещата, тяхната патогенетична класификация не съществува. Следователно, катарактата обикновено се класифицират според времето на възникване, локализацията и формата на мътност, етиологията на заболяването.

  Към момента на възникване всички катаракти се разделят на две групи:

  вродена (генетично определена) и придобита. Като правило, вродени катаракти не се развиват, тъй като са ограничени или частични. При придобита катаракта винаги се наблюдава прогресивно протичане.

  По етиологична основа, придобитата катаракта се разделя на няколко групи:

 • възраст (сенилна);
 • травматични (причинени от контузии или проникващи рани на очите);
 • Усложнена (произтичаща от висока степен на миопия, увеит и други очни заболявания);
 • радиация (радиация);
 • токсични (възникващи под въздействието на нафтоновата киселина и др.);
 • причинени от системни заболявания на организма (ендокринни заболявания, метаболитни нарушения).
 • В зависимост от местоположението на помътняванията и техните морфологични особености, патологията се разделя, както следва:

 • предна полярна катаракта;
 • задна полярна катаракта;
 • катаракта на вретеното;
 • слоеста или зонална катаракта;
 • ядрена катаракта;
 • кортикална катаракта;
 • субкапсуларна задна катаракта (чаша);
 • пълна или пълна катаракта.

  Според степента на зрялост всички катаракти се разделят на: първоначално, незряло, зряло, презряло.

  Катаракта - описание, причини, симптоми, диагноза, лечение.

  Етиология • Сенилна катаракта •• Удължено (през целия живот) увеличаване на слоевете на влакната на лещата води до уплътняване и дехидратация на ядрото на лещата, което води до увреждане на зрението • С възрастта настъпват промени в биохимичния и осмотичния баланс, необходими за прозрачността на лещите; външните влакна на лещата се хидратират и стават мътни, нарушавайки зрението. • Други видове •• Локални промени в разпределението на лещите от леща, водещи до разсейване на светлината и проявяващи се като непрозрачност на лещата • Нараняването на капсулата на лещата води до проникване на воден хумор в лещата, замъгляване и подуване на кристалното вещество.

  Класификация по външен вид • Синьо-замъглената зона има син или зеленикав цвят • Сенчесто-обективното замъгляване при запазване на прозрачността на капсулата • Центровете за затъмняване на обектива са разположени с въжета, които имитират присъствието на зъбна мембрана. • Капсулата е нарушена, но лещата се имитира. • Тремолитик - презряла катаракта, движенията на очите са придружени от треперене на лещата поради дегенерация на влакната на канелената връзка.

  Класификация по степен на прогресия • Стационарна (най-често вродена, помътняване не се променя с времето) • Прогресивна (почти винаги придобита, помътняване на лещата се увеличава с времето).

  • Общи симптоми •• Безболезнено прогресивно намаляване на зрителната острота •• Покрив пред очите, изкривяване на формата на обектите • Офталмологично изследване разкрива помътняване на лещата с различна тежест и локализация.

  • Сенилна катаракта •• Първоначално - намаляване на зрителната острота, помътняване на субкапсуларните слоеве на субстанцията на лещата •• Незряла - острота на зрението 0.05–0.1; замъгляване на ядрените слоеве на лещата, подуване на веществото може да предизвика развитие на болестния синдром и повишено ВОН поради появата на вторична факогенна глаукома • Зряла - острота на зрението под 0,05, пълно дифузно замъгляване на цялата леща •• пренаселеност - разреждане на лещата, поява на вакуоли (запълнени кухини) течност), обективът получава перлен външен вид.

  • При ядрена катаракта миопията първоначално възниква на фона на съществуваща пресбиопия (миопична фасиосклероза); Пациентът е в състояние да чете без очила, което обикновено се възприема положително от пациента (“втори поглед”). Това се дължи на хидратацията на лещата по време на първоначалната катаракта, което води до увеличаване на неговата рефракционна способност.

  Специални изследвания • Качествена оценка на зрителната острота и рефракцията; в случай на забележимо намаляване на зрителната острота са показани тестове за определяне на локализацията в пространството на източник на ярка светлина. Възможна хипергликемия при диабет може да предизвика осмотични промени в лечебната субстанция и да повлияе на резултатите от изследването. • Определяне на зрителната острота на ретината (изолирана способност на ретината да възприема визуални обекти, без да се отчита състоянието на рефракционната среда на окото; определяне чрез лъч лазерно лъчение). Такова проучване често се провежда в предоперативния период, за да се предскаже точно следоперативната зрителна острота. • Ангиография на ретината с флуоресцеин е показана за идентифициране на съпътстващи заболявания с несъответствие между зрителната острота и степента на непрозрачност на лещата.

  Тактика на управление • Сенилна катаракта • Процесът се развива постепенно, поради което обикновено пациентът не осъзнава как се изразяват патологичните промени. На фона на формираните навици и умения, дори значително замъгляване на лещата се възприема като естествено свързано с възрастта зрително увреждане. Оттук и необходимостта от задълбочено обяснение на състоянието му на пациента. • Първоначалните етапи са употребата на агенти, които забавят прогресията на патологичния процес, понякога дори превръщат катарактата в стационарен стадий. Въпреки това, в бъдеще почти винаги има нужда от хирургично лечение (екстракция на катаракта) • При диабетна катаракта, лекарствената антидиабетна терапия може да забави развитието на процеса, но с понижаване на зрителната острота под 0.1, хирургично лечение е показано • При хипопаратироидизъм - корекция на метаболитни нарушения (приложение на калций, хормонални препарати) щитовидната жлеза), с намаление на зрителната острота под 0.1–0.2 - хирургично лечение • тактика за травматична катаракта - хирургично лечение 6–12 месеца след нараняване; Забавянето е необходимо за заздравяването на увредените тъкани. • Увеална катаракта - лекарства, които забавят прогресията на заболяването, мидриатика. С неефективността и намаляването на зрителната острота под 0.1–0.2 е показано хирургично лечение, което се извършва само при липса на активен процес • Диета. В зависимост от етиологията на заболяването (с диабет, диета № 9; с хипотиреоидизъм, увеличаване на съдържанието на протеин, ограничаване на мазнините и лесно смилаеми въглехидрати).

  Наблюдение • По време на прогресирането на катаракта се използва корекция на зрителната острота с помощта на лещи. • В следоперативния период се установява корекция на аметропията поради афакия. • Поради бързи промени в следоперативната зрителна острота са необходими чести прегледи и подходяща корекция.

  Кратко описание

  Катаракта - частично или пълно замъгляване на веществото или капсулата на лещата, което води до намаляване на зрителната острота до почти пълна загуба. Честота • Старомодни катаракти представляват повече от 90% от всички случаи • 52-62 години - 5% от хората • 75-85 години - 46% имат значително намаляване на зрителната острота (0.6 и по-малко) • 92% могат да открият началните етапи на катаракта. Честота: 320,8 на 100 000 души през 2001 година

  причини

  Рискови фактори • Възраст над 50 години • Наличие на диабет, хипопаратиреоидизъм, увеит, системни заболявания на съединителната тъкан • Травма на леща • История на отстраняване на катаракта (вторичен катаракта).

  Етапи • Начален стадий - клиновидни замъглявания се намират в дълбоките слоеве на периферния кортекс на лещата, постепенно се сливат по екватора, придвижвайки се към аксиалната част на кортекса и към капсулата. • Незрелият етап (набъбване); наблюдавани са признаци на хидратация: увеличаване на обема на лещата, намаляване на дълбочината на предната камера на окото, в някои случаи повишаване на ВОН; зрял етап - затъмненията заемат всички слоеве на лещата, зрението се свежда до светлинно възприятие; обем, уплътняване и дистрофична дегенерация на капсулата.

  Класификация по етиология

  • Придобити •• Сенилни - дистрофични процеси в субстанцията на лещата. Видове сенилна катаракта ••• Слоеста - непрозрачността се намира между повърхността на зрелото ядро ​​и предната повърхност на ядрото на ембрионалната леща ••• Мляко (морганиева катаракта) се характеризира с превръщане на непрозрачните кортикални слоеве от лечебната субстанция в млечнобяла течност; ядрото на лещата се движи, когато позицията на очната ябълка се променя ••• Карата на кафявата (Burla's catataract) се характеризира с дифузна непрозрачност на ядрото на лещата и постепенно развитие на склероза, а след това замъгляване на нейните кортикални слоеве с придобиване на кафяв цвят на различни нюанси, до черно • t хомогенно замъгляване на ядрото на лещата ••• Задната капсулна катаракта - помътняване се намира в централните области на задната капсула под формата на замръзване на стъклото •• K Парализата, която възниква на фона на коморбидността, е диабетична, на фона на хипопаратироидизъм, системни заболявания на съединителната тъкан, очни заболявания (глаукома, миопия, увеит, меланом, ретинобластом), кожни заболявания (дерматогенни), продължителна употреба на ХА (стероид) • Мед халкоза на лещата на лещата - предна субкапсуларна катаракта, която се появява, когато в очната ябълка присъства чуждо тяло, съдържащо мед и се дължи на отлагането на неговите соли в лещата; офталмоскопия, която наблюдава помътняване на лещите, което прилича на слънчогледово цвете. •• Травматична катаракта - механичен стрес, излагане на топлина (инфрачервено лъчение), токов удар (електрически), радиация (лъчи) I), контузии (контузия катаракта) ••• катаракта хеморагична - причинени от накисване на лещите в кръвта; рядко наблюдавани ••• Пръстеновидна катаракта (Foscius cataract) - наблюдавана след контузия на замъгляването на очната ябълка на предната част на капсулата на лещата поради отлагането на частици от ирисовия пигмент върху нея ••• Луктуризирана - с изкълчване на лещата •, прогресира) ••• Розетка - помътняване на цирусовия тип се намира в тънък слой под капсулата на лещата по протежение на шевовете на нейния кортекс • • • • • • • • • • • • • • След операция на катаракта; в този случай, задната капсула на лещата е замъглена, обикновено оставена, когато е отстранена. ••• Вярно (остатъчно) - катаракта, дължаща се на оставяне на елементи на лещата в окото при екстракапсулна екстракция на катаракта ••• Фалшива катаракта - помътняване на предната гранична пластина на стъкловидното тяло, дължащо се на резки промени след интракапсулна екстракция на катаракта.

  Класификация по локализация в обектива на лещата • Капсуларна • Субкапсуларна • Кортикална (отпред и отзад) • Зонална • С форма на чаша • Пълна (общо).

  Симптоми (признаци)

  Клинична картина

  диагностика

  Лабораторни изследвания • Периферни кръвни тестове за глюкоза и калций • Биохимичен анализ на кръвта с определение на RF, ANAT и други показатели при наличие на характерна клинична картина • Активно откриване на туберкулоза.

  Диференциална диагноза • Други причини за намалена зрителна острота - повърхностно замъгляване на роговицата, дължащо се на цикатрични промени, тумори (включително ретинобластом, изискващи незабавно хирургично лечение поради висок риск от метастази), отлепване на ретината, белези на ретината, глаукома. Показано е биомикроскопско или офталмоскопско изследване. • Зрителното увреждане при възрастни хора често се появява, когато взаимодействат няколко фактора, като катаракта и дегенерация на макулата, следователно, когато се определя причината за намаляване на зрителната острота, тя не трябва да се ограничава до идентифициране само на една патология.

  Хирургично лечение • Основното показание за хирургично лечение е зрителната острота под 0.1-0.4 • Основните видове хирургично лечение са екстракапсулна екстракция или факоемулсификация на катаракта. Въпросът за имплантация на вътреочна леща решава индивидуално •• • Противопоказания Тежка соматични заболявания (туберкулоза, колаген заболявания, хормонални нарушения, тежки форми на диабет) •• още патология око (средно некомпенсиран глаукома, hemophthalmus, повтарящи иридоциклит, ендофталмит, отлепване на ретината) • Aftercare • • В продължение на 10–12 дни нанесете превръзка с ежедневна превръзка • • След отстраняване на превръзката се всмукват 3-6 п / ден с антибактериални, мидриатни лекарства, HA •• Шевовете се премахват през s 3–3,5 месеца •• Трябва да се избягва повдигане на тежестта, наклоненията за няколко седмици. • Оптичната корекция трябва да се предпише след 2-3 месеца.

  Медикаментозна терапия (предписана само от офталмолог). Забавяне на развитието на катаракти (за подобряване на трофизма на лещата) - капки за очи: цитохром С + натриев сукцинат + аденозин + никотинамид + бензалкониев хлорид, азопентацен.

  Усложнения • Разпръскване на кривогледство • Факогенна глаукома.

  Ток и прогноза • При липса на първично очно заболяване и екстракция на катаракта, прогнозата е благоприятна. • Прогресивното развитие води до пълна загуба на обективно зрение.

  Съпътстваща патология • DM • Хипопаратиреоидизъм • Системни заболявания на съединителната тъкан • Болести на очите (миопия, глаукома, увеит, отлепване на ретината, пигментна ретинална дегенерация).

  ICD-10 • H25 Сенилен катаракт • H26 Други катаракти.

  Заявление. Галактоземията е вродено метаболитно нарушение под формата на галактоземия, развитие на катаракти, хепатомегалия, умствена изостаналост. Характеризира се с повръщане, жълтеница. Възможна е сензорна загуба на слуха, хипогонадотропен хипогонадизъм, хемолитична анемия. Причини за вродена недостатъчност на галактокиназа (230200, EC 2.7.1.6), галактозна епимераза (* 230350, EC 5.1.3.2) или фосфат на галактоза-1-уридилтрансфераза (* 230400, EC 2.7.7.10). МКБ-10. Е74.2 Разстройства на галактозния метаболизъм.

  Код за артифакия Mkb

  Псевдоафакийни. artifakia - обективът, който се съхранява по-рано. артефакия с други заболявания както на очите, така и на очите. ICD код 10. Международна класификация на болестите от 10-та ревизия (ICD-10, по код, въведете най-малко три знака от името или знаците на нозологичния код.

  Клас I - Някои инфекциозни и паразитни болести (776)>. Клас II - Неоплазми (740)>.

  Клас III - Заболявания на кръвта, кръвотворните органи и някои нарушения, свързани с имунния механизъм (164)>. Клас XV - Бременност, раждане и следродилен период (423)>. Клас XVI - Избрани държави, възникнали в перинаталния период (335)>.

  Дясното око на артефакия. Първоначална катаракта Руска артифакия 10 бр.

  ICD 10 код: H26 Други катаракти. Ако е необходимо, идентифицирайте причината, като използвате допълнителен код на външни причини (клас XX). Кодът на ICD е 10. N 52.4. Признаци и критерии за диагноза: пресбиопия - пресбиопия. Разработено поради прогресивна загуба. Псевдоафакийни. (ICD H25-H28). Степента на дисфункция на организма, клинични и функционални характеристики на нарушенията, степента на ограничение.

  Клас XVII - Вродени малформации, деформации и хромозомни аномалии (624)>. Клас XVIII - Симптоми, признаци и отклонения от нормата, установени при клинични и лабораторни изследвания, които не са класифицирани другаде (330)>.

  Клас XIX - Наранявания, отравяния и други последствия от излагане на външни причини (1278)>. Клас XX - Външни причини за заболеваемост и смъртност (1357)>.

  Код mkb 10 след травматична катаракта

  Забележка. Всички неоплазми (функционално активни и неактивни) са включени в клас II. Съответните кодове в този клас (например E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), ако е необходимо, могат да се използват като допълнителни кодове за идентифициране на функционално активни тумори и ектопична ендокринна тъкан, както и хиперфункции и хипофункция на ендокринните жлези, свързани с неоплазми и други нарушения, класифицирани в други заглавия.

  Изключени са: усложнения от бременност, раждане и следродилен период (O00-O99) симптоми, признаци и отклонения от нормата, идентифицирани в клинични и лабораторни проучвания, които не са класифицирани другаде (R00-R99), преходни ендокринни и метаболитни нарушения, специфични за плода. и новородено (Р70-Р74)

  Този клас съдържа следните блокове:

  E00-E07 Заболявания на щитовидната жлеза

  E10-E14 Диабет

  E15-E16 Други нарушения на регулацията на глюкозата и вътрешната секреция на панкреаса

  E20-E35 Нарушения на други жлези с вътрешна секреция

  E40-E46 Прекъсване на захранването

  E50-E64 Други видове недохранване

  E65-E68 Затлъстяването и другото излишно хранене

  E70-E90 Метаболитни нарушения

  Звездичката показва следните категории:

  E35 Нарушения на ендокринните жлези при болести, класифицирани другаде

  E90 Нарушения на храненето и метаболитни нарушения при заболявания, класифицирани в други рубрики

  E10-E14 Захар на диабета

  Ако е необходимо, идентифицирайте лекарството, което е причинило диабета, използвайте допълнителния код на външните причини (клас XX).

  Следните четвърти знаци се използват с рубрики E10-E14:

 • Diabericheskaya:
 • . кома с кетоацидоза (кетоацидоза) или без нея
 • . хипермолярна кома
 • . хипогликемична кома
 • Хипергликемична кома NOS

  .1 С кетоацидоза

 • . ацидоза> без споменаване на кома
 • . кетоацидоза> без споменаване на кома

  .2+ Увреждане на бъбреците

 • Диабетна нефропатия (N08.3)
 • Интракапиларен гломерулонефроза (N08.3)
 • Синдром на Кимелстил-Уилсън (N08.3)

  .3+ С увреждане на очите

 • . катаракта (Н28.0)
 • . ретинопатия (Н36.0)

  .4+ С неврологични усложнения

 • . амиотрофия (G73.0)
 • . автономна невропатия (G99.0)
 • . мононевропатия (G59.0)
 • . полиневропатия (G63.2)
 • . автономно (G99.0)

  .5 С периферни нарушения на кръвообращението

 • . гангрена
 • . периферна ангиопатия + (I79.2)
 • . язва

  .6 С други определени усложнения.

 • Диабетна артропатия + (M14.2)
 • . невропатична + (M14.6)

  .7 С множество усложнения

  .8 С неуточнени усложнения

  .9 Без усложнения

  E15-E16 ДРУГИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ГЛЮКОЗАТА И ВЪТРЕШНАТА СЕКРЕТИЯ НА Жлеза на панкреаса

  Галакторея (N64.3) гинекомастия (N62) се изключва

  Забележка. Степента на недохранване обикновено се оценява чрез показатели за телесно тегло, изразени в стандартни отклонения от средното за референтната популация. Липсата на наддаване на тегло при деца или доказателства за загуба на тегло при деца или възрастни с едно или повече предходни измервания на телесното тегло обикновено е индикатор за недохранване. При наличие на показатели само на единично измерване на телесното тегло, диагнозата се основава на предположения и не се счита за окончателна, освен ако не са извършени други клинични и лабораторни изследвания. В изключителни случаи, когато няма информация за телесното тегло, за база се вземат клиничните данни. Ако телесното тегло на индивида е по-ниско от средното за референтната популация, тогава сериозната недохранване може да се приеме с висока степен на вероятност, когато наблюдаваната стойност е 3 или повече стандартни отклонения под средната за референтната група; умерен хранителен дефицит, ако наблюдаваната величина е 2 или повече, но по-малко от 3 стандартни отклонения под средното, и лека степен на недохранване, ако наблюдаваният индекс на телесна маса е 1 или повече, но по-малко от 2 стандартни отклонения под средното за референтна група.

  Изключени: нарушена чревна абсорбция (K90.-) хранителна анемия (D50-D53) ефекти на протеин-енергийна недостатъчност (E64.0) инвалидизиращо заболяване (B22.2) на гладно (T73.0)

  Изключено: хранителна анемия (D50-D53)

  E70-E90 НАРУШЕНИЯ НА ВЕЩЕСТВА

  Изключен: синдром на андрогенна резистентност (E34.5) вродена адренална хиперплазия (E25.0) Синдром на Ehlers-Danlos (Q79.6) хемолитична анемия поради ензимни нарушения (D55.-) Синдром на Marfan (Q87.4) 5-алфа дефицит инхибитор на редуктазата (Е29.1)

  Хипертония - ICD код 10

  Сърдечно-съдовите заболявания са водещи в разпространението. Това се дължи на стреса, неблагоприятните условия на околната среда, наследствеността и други фактори.

  ICD-10 код за артериална хипертония

  Разделянето зависи от причините и тежестта на заболяването, възрастта на увредените, увредените органи и др. Лекарите от целия свят го използват, за да систематизират и анализират клиничното протичане на заболяването.

  Според Международната класификация повишението на кръвното налягане е включено в обширния раздел "Болести, характеризиращи се с повишено кръвно налягане" код I10 - I15:

  I10 Първична хипертония:

  I11 Хипертония, предимно причиняваща увреждане на сърцето

  I12 Хипертония, причиняваща предимно увреждане на бъбреците.

  I13 Хипертония, причиняваща първично увреждане на сърцето и бъбреците

  I15 Вторичната (симптоматична) хипертония включва:

 • 0 Нарастване на реноваскуларното налягане.
 • 1 Вторични за други бъбречни заболявания.
 • 2 Във връзка с болести на ендокринната система.
 • 8 Други.
 • 9 Неопределено.

  I60-I69 Хипертония, включваща мозъчни съдове.

  H35 С увреждане на очните съдове.

  I27.0 Първична белодробна хипертония.

  P29.2 При новородено.

  20-I25 С увреждане на коронарните съдове.

  O10 Предшестваща хипертония, усложняваща хода на бременността, раждането и следродовия период

  O11 Предшестваща хипертония със свързана протеинурия.

  A13 Причинена от бременност, при която няма значима протеинурия.

  O16 Експемпсия при неопределена майка.

  Определяне на хипертония

  Какво е заболяване? Това е постоянното повишаване на кръвното налягане с показатели най-малко 140/90. Заболяването се характеризира с влошаване на общото състояние. В медицината има 3 степени на хипертония:

 • Мека (140-160 mm Hg / 90-100). Тази форма се коригира лесно чрез терапия.
 • Умерено (160-180 / 100-110). Наблюдавани са патологични промени в отделните органи. Липсата на своевременна помощ може да се превърне в криза.
 • Тежък (180/110 и нагоре). Нарушения в цялото тяло.

  Кръвта избутва кръвоносните съдове по-силно, с течение на времето сърцето става по-голямо поради натоварването. Левият мускул се разширява и сгъстява.

  Видове класификации

  Есенциална хипертония

  По друг начин тя се нарича първична. Заболяването е опасно, защото непрекъснато напредва. Повреди на цялото тяло.

  В 90% от случаите причината за заболяването не може да бъде установена. Повечето експерти смятат, че началото на развитието е причинено от някои фактори, а преходът към стабилна форма се дължи на други.

  Съществуват следните предпоставки за първична хипертония:

 • Преструктуриране на възрастта. С течение на времето съдовете стават по-крехки.
 • Стресови ситуации.
 • Злоупотреба с алкохол.
 • Пушенето.
 • Неправилно хранене (преобладаването на мазни храни, сладки, солени, пушени).
 • Менопауза при жените.

  Симптоми на есенциална хипертония:

 • Главоболие в челото и тилната област;
 • Бърз пулс;
 • Шум в ушите;
 • Умората;
 • Раздразнителност и други.

  Заболяването преминава през няколко етапа:

  1. На първия се наблюдава периодично повишаване на кръвното налягане. Органите не са повредени.
  2. Налице е трайно повишаване на кръвното налягане. Състоянието се нормализира след приема на лекарството. Възможни са хипертонични кризи.
  3. Най-опасният период. Характеризира се с усложнения под формата на инфаркти, инсулти. Налягането намалява след комбиниране на различни средства.

  Хипертония с увреждане на сърцето

  Тази форма на заболяването е характерна за хора над 40 години. Тя се причинява от повишаване на вътресъдовото напрежение, придружено от повишена сърдечна честота и ударния обем.

  Ако необходимите действия не се предприемат своевременно, тогава е възможна хипертрофия (увеличаване на размера на лявата камера). Тялото се нуждае от снабдяване с кислород.

  Характерните симптоми на това заболяване са:

  • Стягаща болка в гърдите под формата на атаки;
  • Задух;
  • Ангина пекторис

  Има три етапа на увреждане на сърцето:

 • Без повреди.
 • Увеличаване на лявата камера.
 • Сърдечна недостатъчност в различна степен.
 • Ако се открие дори един от симптомите, трябва да се свържете със специалист, за да разрешите проблема. Ако не се заемете с този проблем, тогава е възможен миокарден инфаркт.

  Хипертония с увреждане на бъбреците

  Кодът ICD-10 съответства на I12.

  Каква е връзката на тези органи? Какви са причините и признаците на заболяването?

  Бъбреците служат като филтър, допринасящ за отделянето на продуктите от разлагането. В случай на нарушаване на тяхното функциониране, натрупване на течност се случва, увеличаване на стените на кръвоносните съдове. Той допринася за хипертония.

  Задачата на бъбреците е да регулират водно-солевия баланс. В допълнение, поради производството на ренин и хормони, те контролират дейността на кръвоносните съдове.

 • Стресови ситуации, нервно напрежение.
 • Небалансирано хранене.
 • Нефрологични заболявания с различен произход (хроничен пиелонефрит, уролитиаза, кисти, тумори и др.).
 • Захарен диабет.
 • Ненормална структура и развитие на бъбреците и надбъбречните жлези.
 • Вродени и придобити съдови заболявания.
 • Неправилно функциониране на щитовидната жлеза, хипофизата, централната нервна система.

  Хипертонична болест на сърцето с увреждане на сърцето и бъбреците

  Тази позиция има код за MKB 10 - I13.

  В същото време отделно се разграничават такива държави като:

 • хипертония с увреждане на сърцето и бъбреците със сърдечна недостатъчност (I13.0);
 • GB с преобладаване на нефропатия (I13.1);
 • хипертония със сърдечна и бъбречна недостатъчност (I13.2);
 • GB с участието на бъбреците и сърцето, неуточнени (I13.9).

  За заболявания от тази група се характеризират с нарушения на двата органа. Лекарите оценяват състоянието на пострадалия като тежко, което изисква постоянно наблюдение и прилагане на подходящи лекарства.

  Симптоматична хипертония

  Друго наименование е второстепенно, тъй като не е независима болест. Тя се образува в резултат на дисфункция на няколко органа едновременно. Тази форма се среща при 15% от случаите на хипертония.

  Симптоматологията зависи от болестта, срещу която се появява. Симптоми:

 • Високо кръвно налягане.
 • Главоболие.
 • Шум в ушите.
 • Неприятни усещания в сърцето и др.

  Съдова патология на мозъка и хипертония

  Увеличената ICP е доста често срещана форма на заболяване. Образува се от натрупването на флуид в черепа. Причините:

 • Запечатване на стените на кръвоносните съдове.
 • Атеросклерозата. Причинен от неуспеха на метаболизма на мазнините.
 • Тумори и хематоми, които при уголемяване, притискане на съседни органи, пречат на притока на кръв.

  и други видове, ако има такива

  Хипертония с увреждане на очните съдове.

  Повишеното кръвно налягане води до патологични процеси в зрителния орган: артериите на ретината се уплътняват и могат да бъдат повредени. Продължителното пренебрегване на симптомите води до кръвоизлив, оток, пълна или частична загуба на зрение.

  Има много фактори, които допринасят за появата и развитието на артериалната хипертония. Сред тях са:

 • наследственост;
 • Дисфункция на щитовидната жлеза;
 • Заболяване на централната нервна система;
 • Травматична мозъчна травма;
 • Захарен диабет;
 • наднорменото тегло;
 • Прекомерна консумация на алкохол;
 • Емоционални разстройства;
 • липсата на движение;
 • Менопаузата.

  симптоми

  За съжаление, хипертонията може да бъде скрита дълго време.

  Чести признаци на заболяването:

 • Високо кръвно налягане.
 • Раздразнителност.
 • Главоболие и болки в сърцето.
 • Insomnia.
 • Умората.

 • задух
 • прекалена пълнота
 • сърдечни шумове
 • рядко уриниране,
 • прекомерно изпотяване
 • образуването на стрии,
 • разширен черен дроб
 • подуване на крайниците
 • затруднено дишане
 • гадене,
 • недостатъчност на централната нервна система и храносмилането,
 • асцит.

  Как да разпознаем артериалната хипертония?

  Основната разлика между всяка от формите - увеличаването на налягането. При изследване на пациента се произвеждат процедури като:

 • биохимичен кръвен тест;
 • Електрокардиограма, която може да показва увеличение в лявата камера;
 • Ехокардиография. Открива съдово удебеляване, клапанно състояние.
 • Ангиография.
 • Доплерова сонография. Отразява оценката на кръвния поток.

  лечение

  Когато се появят първите признаци на заболяването, е необходимо да се обърнете към общопрактикуващ лекар, който ще изследва историята на заболяването, да предпише подходяща диагноза и да се обърне към друг лекар, обикновено кардиолог. Курсът на лечение зависи от формата на хипертония, лезии. От лекарствата, предписани следното:

 • диуретици;
 • средства за намаляване на налягането;
 • статини срещу лош холестерол;
 • блокери за кръвно налягане и намаляване на кислорода, което използва сърцето;
 • аспирин. Пречи на образуването на кръвни съсиреци.

  В допълнение към лекарствата, пациентът трябва да следва специфична диета. Каква е нейната същност?

 • Ограничаване или пълно елиминиране на сол.
 • Замяна на животински мазнини с зеленчуци.
 • Отхвърлянето на някои видове месо, пикантни храни, консерванти, кисели краставички.
 • Спрете да пушите и да пиете алкохол.

  Като превантивни мерки е необходимо да се контролира теглото, да се спазва здравословен начин на живот, да се ходи повече на чист въздух, да се спортуват, да се организира правилната ежедневна рутина (редуване на работа и почивка), да се избягват стресови ситуации.

  Можете да използвате и народни техники. Но не забравяйте, че е необходима предварителна консултация със специалист.

  От древни времена като успокоителни се използват лайка, маточина, валериана, мента, а тинктурата от шипка има за цел да отстрани излишната течност от тялото.

  Какви кодове за МКБ 10 съответстват на различни форми на гонартроза?

  За улеснение на воденето на медицинска документация, събирането и организирането на статистически данни, на всяка болест или група от болести се присвоява ICD код. Това е съкратеното наименование на международната класификация на болестите, в момента е в сила 10 ревизии, така че се нарича още МКБ-10. Кодът на МКБ е шифър, състоящ се от латиница и набор от числа, дублиращ и в някои случаи заместващ вербалната формулировка на диагнозата. Кодът ICD-10 се приписва и на деформиращия остеоартрит на коленните стави, като в рубрика М17 се обсъждат различни форми на това заболяване. Какво е мястото в йерархичната структура на МКБ 10 деформираща артроза на колянната става?

  Остеоартритът е дегенеративно дистрофично, невъзпалително заболяване на ставите, при което ставният хрущял участва първо в патологичния процес, след това в ставния хрущял, синовиалната мембрана, периартикуларните меки тъкани. Постепенното изтъняване и разрушаване на хрущяла води до костни деформации, дегенерация на синовиалната мембрана, атрофия на мускулите и сухожилията. Заболяването е придружено от ограничение, а на по-късен етап - и пълна загуба на функцията на ставите. При МКБ 10, остеоартритът се нарича също остеоартроза или остеоартрит. В медицинската литература можете да намерите редица други варианти на имената:

 • остеоартрит (името показва, че се наблюдават промени в структурата на костната тъкан);
 • деформираща артроза, дефартроза (показваща ставни деформации, които обикновено се проявяват в 3 етапа на заболяването);
 • деформиращ остеоартрит, съкратен DOA.

  Една от "любимите" локализации на това заболяване са коленете, така че артрозата на коляното е получила собствено име - гонартроза. Артроза на колянната става на МКБ 10 се нарича дефиниция на гонартроза на колянната става, която е излишна, тъй като думата гонартроза вече съдържа индикация за локализация в коленните стави. В някои източници има изявление, че името артроза е приложимо за всеки етап от заболяването, докато говорим за остеоартрит на колянна става или други стави правилно по отношение на 2-3 супени лъжици. и името на DOA на колянната става отговаря на 3-та степен на гонартроза, неправилно е да се използва спрямо ранните етапи. Но на практика всички обозначения се използват като синоними, независимо от етапа на заболяването.

  Още Статии За Възпаление На Очите